Khamis, 15 Oktober 2009

Mesyuarat Pertama Sidang Kemuncak Kumpulan Perundingan Dan Kerjasama Selatan-Selatan, Kuala Lumpur, Malaysia

Kuala Lumpur "Bandaraya Taman Bercahaya"